Styrelse Årsmöte Stadgar

STYRELSE


Ordförande:

Bengt Dahnell, Balettvägen 100


Kassör:

Ewa Norrmarker, Balettvägen 8


Sekreterare:

Lotta Berggren, Balettvägen 98


Tekniskt ansvarig:

Kimmo Mörnesten, Balettvägen 63


Suppleant:

Michaela Melakari Ohlin, Balettvägen 4 

Ergun Taskin Balettvägen 33


Du når oss på:

styrelsen@balettvagen.seÅRSMÖTE


Föreningen håller årsmöte i maj varje år.


Motioner ska lämnas till årsmötet senast sista februari.


Föreningens årsmöteshandlingar och protokoll publiceras inte på hemsidan.

Kontakta styrelsen på styrelsen@balettvagen.se om du har frågor kring dessa.


Årsmöteshandlingar delas ut i respektive fastighets brevlåda i god tid innan mötet.

Protokollet publiceras på föreningens anslagstavlor.
STADGAR


Stadgar för Balettvägens samfällighets-förening enligt lagen (1973:110) om förvaltning av samfälligheter. Antagna 2012-12-18


Stadgar