Sophämtning TV/bredband Snöröjning Trädgårdsskötsel

SOPHÄMTNING

Här kan du läsa vad olika produkter klassas som för typ av avfall:

Sorteringsguide


På dessa ställen kan du slänga respektive typ av avfall:


Föreningens soprum:

Matavfall slängs i separat matavfallskärl i speciella papperspåsar.

Restavfall slängs i övriga gröna kärl.


Återvinningsstation:

Glas, Papper, Metall, Plast samt Tidningar

Närmaste ÅVS finns vid Etydgränd/Mörtviksvägen


Återvinningscentral:

Brännbart, Schaktmassor, Ris och Grenar, Gräs och Löv, Trävirke, Gips, Bildäck, Wellpapp, Metaller, Textil, El-avfall, Farligt avfall

Närmaste ÅVC finns på Storvretsvägen vid Vretvägen


Öppettider ÅVCTV OCH BREDBAND

Föreningen har ett avtal med Tele2 (fd Comhem) som ger alla fastigheter tillgång till ett grundutbud av tv-kanaler.

Grundutbud


Från 2022-01-01 har föreningen tecknat ett gruppavtal med Tele2 om bredband.

Läs mer här 


Utöver detta finns i varje fastighet uttag för att ansluta till Tele2s övriga tv-kanaler samt bredband. Detta sker genom ett separat avtal mellan fastighetsägaren och Tele2.


SNÖRÖJNING

Snöröjning och sandning i området är

utlagt på entreprenad.

I avtalet ingår att snöröja samt sanda gemensamma ytor såsom gångvägar, trappor och parkeringsplatser.

I uppdraget ingår också upptagning av utlagd sand till våren.TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

Löpande skötsel av våra allmänna ytor utförs av ett företag som heter Bergfast.

I deras uppdrag ingår tex ogräsrensning, klippa gräsytor och beskära buskar och träd vid behov.


Bergfast kommer att utföra höststädning av samtliga föreningens grönytor.