Förvaltning Avgifter Ägarbyte

FÖRVALTNING

Ekonomisk förvaltare är:


Fastighetsägarna

Box 16132

103 23 Stockholminfo@fastighetsagarna.se

AVGIFTER

Föreningen tar ut en avgift för att täcka kostnader för bland annat sophantering, kabel-tv, snöröjning, fjärrvärme samt vatten och avlopp. Avgiften ska också täcka föreningens kostnader för det gemensamma underhållet.


Avgiften är idag:

2620 kr/månad för 4:orna

1910 kr/månad för 2:orna


Avgiften betalas månadsvis i förskott.


Avgiften betalas med fördel via autogiro, kontakta förvaltaren för detta.


ÄGARBYTE

Säljaren måste anmäla ägarbyte till förvaltaren. Anmälan ska innehålla namn samt personnummer på nya ägarna samt vilken fastighet det

gäller. Dessa uppgifter mejlas också för kännedom till styrelsen.

 

hyresredovisningen.stockholm@fastighetsagarna.se

styrelsen@balettvagen.se