Parkering Bollplan Föreningslokal Förråd

PARKERING

Varje enskild fastighet har tillgång till en markerad parkeringsplats.


Utöver dessa finns ett antal parkeringsplatser avsedda för gäster, denna parkering är tidsbegränsad till 24 timmar.


Från och med den 1 december höjs avgiften på våra besöksparkeringar.

Nya avgifterna är:
12 kr/timme, 6 kr/timme för boende
70 kr/dygn, 25 kr/dygn för boende

Till detta tillkommer en serviceavgift på 2:50.


För att nyttja denna lägre taxan för boende krävs ett giltigt tillstånd i bilen samt att bilen är registrerad på en person skriven på Balettvägen.


Parkering på kommunens gata (Balettvägen) är tillåten i 24 timmar, observera dock p-förbudet under vissa tider för drift och underhåll av gatan.  


BOLLPLAN

Bollplanen mitt i området ägs av Huddinge kommun.

Planen är grusad och belyst samt utrustad med två stycken fotbollsmål.


FÖRRÅD (GEMENSAMMA)

Nycklar finns hos:

Gård 1: nr 3 och 21

Gård 2: nr 57, 67, 73, 105 och 121

Gård 3: nr 92, 106 och 112

Gård 4: nr 4, 34, 42, 66 och 82

LOKALEN

I föreningen finns en gemensam lokal (röda huset) på Balettvägen 45.


Lokalen bokas via länken nedan

Lokalbokning


Vid övriga frågor kontakta:

Helena Berglund

Balettvägen 52

072-250 99 71