Balettvägens samfällighetsförening

ALLMÄN INFO

Balettvägens samfällighetsförening är en förening för de 130 egenägda fastigheterna på Balettvägen i Trångsund.

I samfälligheten ingår vägarna, parkeringarna, förråden, lekplatserna, allmänna grönytor samt föreningslokalen som finns på fastigheterna Baletten 1 och Sångspelet 1.

Föreningen har också hand om de gemensamma tjänsterna sophämtning, kabel-tv, snöröjning, fjärrvärme samt vatten och avlopp.


Området är uppdelat på fyra gårdar:

Gård 1: nr 3-43

Gård 2: nr 47-127

Gård 3: nr 86-138

Gård 4: nr 2-82

NYHETER